Školník je studentský časopis, který vychází zdarma každé dva měsíce. Zaměřuje se na dění ve škole i ve městě, nabízí rozhovory s profesory, úspěšnými studenty či se zaměstnanci školy.

Náš časopis je už dlouhou dobu nedílnou součástí života našeho gymnázia. Podílejí se na něm studenti i profesoři. A jejich snaha se vyplácí. Již několik let se účastníme soutěže o nejlepší středoškolský časopis. A co se týče umístění, zatím jsme ještě nikdy neodešli s prázdnou. Například minulý rok se nám podařilo získat cenu za obsah, titulní stranu, grafiku a hlavně celkové první místo ve Středočeském kraji, což znamená, že se opět zúčastníme v prosinci tohoto roku republikového finále v Brně. Víte ale, jak náš časopis vlastně vznikl?
První pokusy o vytvoření časopisu na našem gymnáziu, tehdy třídního / náklad – 31 kopií/, spadají již do roku 1992.

Časopis se jmenoval Kecal a byl dílem 2.C. Vycházel přibližně tři roky jako měsíčník, byl psán ještě na psacím stroji, sepnut sešívačkou, měl tři stránky, stál 0,20 haléřů a byl dost zábavný. Ve srovnání se Školníkem byl hodně skromný. Nyní tiskne Školníka, ostatně od 1. čísla až po dnešek,  CopyCentrum pana Zímy, kterému patří náš velký dík, v nákladu sta kusů na číslo.

Objevovaly se i další pokusy/ např. Young Times…/, kdy studenti vytvořili 2-3 čísla a pak již neměli sílu nebo chuť pokračovat. Později konečně vznikl nápad na vytvoření oficiálního periodika školy, a to na semináři češtiny s paní profesorkou Vedralovou. První číslo Školníka vyšlo v dubnu 2009. Mimochodem, víte, kdo byl jeho prvním šéfredaktorem? Štěpán Tomš – grafik právě vydaného Almanachu školy k jejímu 25. výročí.  Od r. 2009 tedy vychází náš školní časopis pravidelně každé dva měsíce. A jak to bylo s jeho názvem?  Ve zmíněném semináři padaly různé návrhy, ale po vyslovení slova školník bylo jasno. Někteří ze starších studentů si možná ještě vzpomenou na pana školníka Jaroslava Hůlu, který byl velmi oblíbeným jak mezi studenty, tak i mezi profesory. Název tedy evokoval spojení se školou a zároveň připomínal a dodnes připomíná pana Hůlu, dnes možná některým z vás současného pana školníka, což ale vůbec nevadí.

Štěpán předal šéfredaktorské žezlo v květnu 2010, kdy časopis převzala dvojice studentů šestého ročníku – Michaela Dvořáková a Patrick Boháček. „Dělení o jednu funkci s Míšou nás nutilo často dělat ústupky, což je jedině dobře. Osobně jsem překonal ostych oslovovat cizí lidi a hlavně jsem se u maturitního slohu nebál, že propadnu. Poznal jsem nové lidi a byla to pro mě skvělá zkušenost,“ shrnuje Patrick. Společně s Míšou vybudovali silnou základnu v podobě stálé redakce.

V roce 2011 časopis uspěl v soutěži O nejinspirativnější středoškolský časopis 2010, Školník se umístil na druhém místě. Někteří členové týmu setrvali v redakci až do nedávné doby. Mezi ně patřila i bývalá šéfredaktorka Kristýna Dlasková, která ve svou funkci předala na konci října 2012.

Výraznou posilou nové redakce se stal Tomáš D. Doležal, který se chopil grafické stránky časopisu v březnu 2012 a od základů změnil celý design. Tomáš měl na svědomí i oficiální web, který velmi dobře fungoval za jeho přítomnosti.

Na podzim 2012 se redakce rozrostla o několik redaktorek z mladších ročníků, zásadní změna nastala v hlavní pozici – Kristýnu na šéfredaktorském postu vystřídala Bětka Motlová.

Během let se redakce mnohokrát obměnila s tím, jak studenti postupovali do vyšších ročníků, maturovali a odcházeli z našeho gymnázia. Díky tomu je v podstatě každý ročník časopisu trochu jiný. I letos redakce doznala několika změn, a tudíž se pravděpodobně trochu pozmění i Školník. Je určitě dobře, že se náš časopis vyvíjí a že poskytuje novým redaktorům, fotografům i grafikům prostor pro jejich sebevyjádření.

My, současná redakce Školníka, se vynasnažíme, abychom pokračovali co nejlépe v práci, kterou započaly generace školníkářů před námi, a abychom udrželi nadále výbornou úroveň našeho časopisu. Věříme a doufáme, že se vám bude i nadále náš Školník líbit. Držte nám palce.

Nový školní rok znamená pro časopis hodně, budou zde další šikovní lidé, kteří se doufáme budou do redakce chtít zapojit a pomoct tak Školník posouvat dál.